25 May 2014

เตรียมจัดงานข้าวไทยไร้สารพิษหวังกู้ความเชื่อมั่น

“พาณิชย์” เตรียมจัดงานใหญ่ข้าวไทยไร้สารพิษ 10-11 ส.ค.นี้ ที่ท่าข้าวกำนันทรง ฟื้นฟูและเรียกความเชื่อมั่นข้าวไทยกลับคืนมา เชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้า คนวงการข้าวเข้าร่วมงาน ตั้งเป้าโชว์ศักยภาพไทยศูนย์กลางการค้าข้าวอาเซียน…

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะจัดงานมหกรรมข้าวไทย ไร้สารพิษ เพื่อคนไทยและตลาดโลก ในวันที่ 10-11 ส.ค. ที่ท่าข้าวกำนันทรง จ.นครสวรรค์ เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นการบริโภคและการค้าข้าวไทย หลังจากที่ผ่านมา ข้าวไทยประสบปัญหาในเรื่องความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพ จนกระทบต่อการบริโภคและการส่งออก ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงข้าวไทยไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวเลย จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว จะเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าว รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้าวทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาร่วมงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพข้าวไทย ทั้งในด้านการผลิต การค้า และการส่งออก และยังได้เชิญให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาพบปะเจรจากับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการข้าวไทย เพื่อให้เกิดการซื้อขายในอนาคตด้วย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเรียกความเชื่อมั่นต่อข้าวไทยให้กลับคืนมาแล้ว ยังจะจัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญ และยังนำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ไปจำหน่ายให้กับประชาชนและเกษตรกร เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และลดต้นทุนในการเพาะปลูก นอกจากนี้ ยังจะจัดให้มีการประมูลสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสีสันให้กับการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

[top]