Company Profile

amd chinaบริษัท  AMD  TECHNOLOGY THAILAND  คือ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องยิงสียี่ห้อ  AMD แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งโดยการจับมือกันระหว่าง นาย เฉิน  ซื่อ หยาง ( เอี๊ยง )  กรรมการผู้จัดการบริษัท  AMD  THAILAND  กับบริษัทแม่ AMD CHINA  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนาเครื่อง Color Sorter เริ่มด้วยตัว  นาย เฉิน  ซื่อ  หยาง  เองเป็นคนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยและทำธุรกิจในวงการเกษตรกรรมในประเทศไทยมาเป็นเวลา  15  ปี  ได้ใส่ใจถึงความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพ  ปรับปรุงวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทย  จึงเกิดแนวคิดร่วมพัฒนาวงการ  เครื่องยิงสี หรือ Color  Sorter  ให้เหมาะสมกับการเติบโตของวงการข้าวไทย  เพื่อให้เกิดการพัฒนา  เพิ่มช่องทางเลือกการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและการลงทุนภายใต้นโยบาย

“ใส่ใจในคุณภาพ ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ บริการด้วยใจ”