Product

เครื่องยิงสี AMD JTDM-CCD480
ระบบแสง LED ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดดเด่นด้วยจำนวนรางและช่องการคัดที่มากถึง 480 ช่อง คัดแยกและรองรับวัตถุดิบได้หลากหลาย